Lyhyt selitys selvänäkijöistä

Selvänäkijät ovat yhdenlaisia näkijöitä ja psyykkisiä kykyjä omaavia henkilöitä. Selvänäkijöillä on erityinen lahja, jonka avulla he voivat nähdä näkyjä kaukaisista asioista, henkilöistä ja paikoista. Kykynsä ansiosta he pystyvät jopa näkemään näkyjä tulevaisuudesta, minkä takia heidät tunnetaan selvänäkijöinä, ja ilmiötä kutsutaankin selvänäköisyydeksi. Nimitys tulee sananmukaisesti kyvystä ’nähdä selkeästi’.

Selvänäkijöitä on siunattu erityisen herkillä aistimuksilla, joiden avulla he pystyvät näkemään fyysisen maailman rajojen yli.

Fyysisen ja materiaalisen maailman säännöt eivät pysty selittämään selvänäköisyyttä, minkä takia selvänäköisyyttä pidetään psyykkisenä ja paranormaalina kykynä. Selvänäköisyyttä on tutkittu paljon vuosien saatossa, mutta vieläkään ei ole saatu minkäänlaisia tieteellisiä todisteita selvänäköisyydelle tai selvänäkemisen todenperäisyydelle. Tieteellisten piirien lisäksi myös ennustaja24.fi muilla ihmisillä on yleisesti hyvin hämmentynyt ja jakautunut mielipide selvänäköisyyden aitoudesta ja rehellisyydestä.

tarot-card-1

Tarot-tulkintojen voima

Omaavillamme kyvyillä on aina jonkinlainen vaikutus itseen ja omaan persoonaan. Joskus vaikutukset ovat nähtävissä heti, joskus taas vaikutukset voidaan huomata vasta jonkin ajan kuluttua. Kykyjemme mukana tulee myös taito hallita niitä, ja tämä taito on toisilla vahvempi. Nämä, jotka pystyvät hallitsemaan taitonsa, saavuttavat osa-alueellaan myös voimakkaat kyvyt. Taitojen hallitseminen tulee harvoin luonnostaan, ja vasta harjoitus tekee mestarin. Monen muun taidon lisäksi voi myös tarot-tulkinnan taitoa hioa ja harjoittaa. Tarot-kortit toimivat apuna tiedon saamisessa sekä auttavat ja tukevat tulkitsijaa eri tavoin.

Kortit tukevat muun muassa suurissa päätöksissä, valintoja tehdessä ja elämänpolkua valitessa – tarot-tulkinnan hyödyt ovat mittavat. Tällaisen tulkitsijan voiman mukana seuraa aina myös vastuu. Henkilön, jolla on kyky tulkita tarot-kortteja, tulee tarkkailla sitä, ettei hän anna henkilökohtaisten ajatustensa, näkökulmiensa ja asenteidensa mitenkään vaikuttaa tulkintaan. Tulkitsijalla tulee olla avoin mieli tehdessään tulkintaa, riippumatta siitä kuka tulkinnan pyytäjä on ennustaja24.fi

Tulkitsijan tehtävä on auttaa ja ohjata henkilöä, eikä esittää epäreiluja ja ansaitsemattomia tulkintoja. Oikein tehty tarot-tulkinta voi vaikuttaa suuresti koko elämään. Joskus tulkinnat ovat epämääräisiä, mikä ei tarkoita tulkintojen olevan huonompia, vaan sitä että tällä hetkellä tuleva on epävarma. Tarot-tulkinta vaatii ainoastaan on hyvän ja luotettavan tulkitsijan, joka ymmärtää oman asemansa sekä osaa toimia sen vaatimalla tavalla.